miercuri, 8 decembrie 2010

Din bibliografia obligatorie a Ligii - Nicolae E. Bolea


Ştefan Lemny,
CANTEMIREŞTII, Aventura europeană a unei familii princiare din secolul al XVIII-lea.
Ed. Polirom, Iaşi, 2010.
Reprezentantul filialei judeţene Alba, a Ligii Oamenilor de cultură Bonţideni, adică subsemnatul, recomand spre lectură tuturor bonţidenilor, dar şi celor care încă mai sunt seduşi de lectură, cartea lui Ştefan Lemny, CANTEMIREŞTII, Aventura europeană a unei familii princiare din secolul al XVIII-lea. În spiritul ”Ligii”, vă propun să pornim în această lectură în ritmuri de tambură cu o scurtă audiţie muzicală: http://www.youtube.com/watch?v=0RKVk4-H-PA&feature=related.
Cu o prefaţă semnată de Emmanuel Le Roy Ladurie, lucrarea lui Ştefan Lemny urmăreşte destinul a doi actori ai Europei secolului al XVIII-lea: Dimitrie Cantemir şi fiul său Antioh, asumaţi de panteonul cultural românesc, respectiv cel rusesc. Autorul prezintă biografia celor două personaje, însă nu se opreşte doar aici ci supune atenţiei rolul pe care cei doi l-au avut într-o societate marcată de tradiţia bizantină, cultura otomană şi luminile europene.

Destinul celor doi este unul interesant, iar evoluţia lor, aşa cum şi autorul surprinde, reprezintă de fapt traseul unei singure conştiinţe. Traiectoria lui Dimitrie Cantemir este completată de cea a fiului său, dacă tatăl ajunge la Istanbul, Moscova şi apoi la Sankt Petersburg, Kantemir Antioh – fiul, porneşte din Rusia înspre capitalele europene: Paris şi Londra. Se configurează astfel scopul celor două personalităţi, şi anume acela de a stabili dialogul între două lumi: Europa Occidentului şi Europa Orientului, un Orient cu privirea aţintită înspre Occidentul luminat şi salvator.
Demersul declarat al autorului, are ca scop reîncadrarea Cantemireştilor în tabloul personalităţilor europene. Responsabili de restabilirea dialogul între două lumi cu identităţi culturale diferite, cei doi s-au remarcat ca fiind oameni de cultură aflaţi în serviciul mai bunei cunoaşteri a Europei Orientale.
Lectură plăcută...

Comentarii

Translate this blog