duminică, 20 mai 2012

"Măsuri fără precedent în învăţământul românesc! Cum comentaţi?"

După ani lungi de aşteptare şi grele încercări pentru învăţământul românesc proaspăt ieşit dintr-o epocă de funebră amintire, problema furtului intelectual, a copiatului la examene, teze şi lucrări de control, a plagiatului "gros şi nesimţit" (după cum formulase cu ceva ani în urmă un istoric din urbea someşană) pare să se rezolve. Dinspre Ministerul Educaţiei vin veşti liniştitoare pentru societatea românească dezgustată de cota ridicată a furtului şi veşti  înspăimântătoare pentru cei obişnuiţi să trăiască din avuţia intelectuală a altora. Şi nu numai problema copiatului va fi extirpată, ci şi teribila problemă a violenţei în şcoli şi mai ales a fumatului în WC-urile şcolilor. Începând cu 2013 în toate şcolile din România vor fi instalate camere video iar părinţii vor putea urmări pe internet ce comportament, temperament şi apucături au odraslele lor. Elevii care fac năzbâtii la şcoală, în pauză sau în timpul orelor, vor fi fotografiaţi, tag-uiţi şi postaţi pe Facebook în grupul: Lista Ruşinii. Asta nu e tot.

Contactaţi prin sms reprezentanţii firmelor de telefonie mobilă şi fixă din România au confirmat că se poartă negocieri cu Ministerul Educaţiei, prin intermediul SRI-ului, ca în perioada sesiunilor şi a admiterii în învăţământul superior convorbirile studenţilor să fie înregistrate. În cazul în care vor fi sesizate convorbiri cu un grad ridicat de ştiinţificitate şi cultură vor fi pedepsiţi drastic fiind trecuţi automat pe tarife de hot line. În plus, factura va veni separat, cu desfăşurător ce conţine textele incriminate şi chiar cu fotografia studentului luată prin satelit.
La aceste aprige măsuri de combatere a deviaţionismului, pardon, a indisciplinei şi a copiatului neacademic, se va adăuga un proiect mai amplu ce presupune implementarea unor cipuri în braţele studenţilor. Astfel, în funcţie de mâna cu care scriu vor avea sub piele, în dreptul încheieturii, un cip conectat prin tehnologie wifi la serverele Ministerului Educaţiei. În momentul în care vreo beizadea(utilizarea acestui termen, fundamental în limba de lemn jurnalistică  este recomandată pentru a sublinia gradul ridicat de răutate şi inumanitate din cel desemnat) de student încearcă să strecoare mâna după fiţuici sau alte materiale necesare copiatului, va fi curentat uşor. Orice repetare a gestului măreşte intensitatea curentului electric descărcat în braţul lung şi hulpav al studentului. La intrarea şi ieşirea din sălile de examen studenţii vor fi percheziţionaţi de jandarmi şi bodyguarzi care vor defila şi printre bănci, dotaţi cu bastoane de cauciuc, pistoale cu bile de cauciuc, tunuri cu apă (astea la intrare), scuturi şi gaze lacrimogene. Sudenţii vor fi aduşi de la cămine la sălile de examen cu duba jandarmeriei, pe perioada deplasării neavând voie să mai repete sau să mai înveţe pentru examen ştiindu-se din înţelepciunea populară, tot mai nepopulară, că "porcul nu se îngraşă în ajun".
În cazul redactării lucrărilor de licenţă, dizertaţie sau doctorat se prevede ca pe lângă profesorii coordonatori fiecare candidat să fie strict supravegheat de un ofiţer SRI şi SIE pentru doctoranzii care lucrează în co-tutelă. Fiecare fişă de lectură trebuie însoţită de semnătura studentului şi ofiţerului arondat, plus o declaraţie pe proprie răspundere cum că acea carte chiar a fost parcursă (integral sau doar capitolele de interes). La acestea se adaugă o adeverinţă din parte bibliotecarei în care se specifică momentul împrumutării şi returnării cărţii.
O măsură controversată rămasă în stadiul de proiect din vremea unuia dintre ultimii 5 miniştri (chimistul) propunea folosirea serului adevărului şi a poligrafului în perioada examenelor. Astfel, la intrarea în sălile de examen fiecare candidat va fi supus unui text cu detectorul de minciuni punându-i-se întrebări de genul: "Ai învăţat?", "Ai fost la cursuri/ore semestrul acesta?", "Ai de gând să copiezi?" etc. Iar după examen, într-o sală adecvat amenajată, sub atenta supraveghere a personalului medical calificat, fiecărui candidat i se va injecta serul adevărului după care va fi supus unui amplu chestionar.
Aşadar, putem considera că vremea dezordinii şi a jafului intelectual din învăţământul românesc îşi trăieşte agonia. Şi încă n-a venit Ţepeş să ne aducă "justiţia absolută" invocată de înţelepţii oralişti de pe întinsul patriei.

Comentarii

Translate this blog