Treceți la conținutul principal

A fost sau n-a fost? - de Felician Velimirovici


Într-un interviu acordat în 1980 politologilor Jean-Louis Missika şi Dominique Wolton, Raymond Aron, una dintre personalităţile cele mai reprezentative pentru gândirea liberală a secolului XX, a considerat că în ceea ce priveşte statele est-europene „ar fi suficient ca Uniunea Sovietică să accepte ca ţările satelit să aibă libertatea de a modifica regimul, şi acesta s-ar schimba imediat. Nu există, în Europa, un imperiu sovietic acceptat, există o dominaţie militară prin armata sovietică. Revoltele s-au multiplicat. A existat una în Ungaria, o alta în Cehoslovacia, două în Polonia. Toate aceste mişcări au fost oprite în ziua în care Uniunea Sovietică a considerat că schimbările depăşeau, adică atingeau ceea ce este esenţialul regimului sovietic, de exemplu rolul conducător al partidului.”[1]
Privind retrospectiv, este limpede că printre cauzele care au contribuit la demantelarea regimurilor comuniste instaurate în Europa Centrală şi de Est după cel de-al doilea război mondial, se plasează şi mişcările contestatare coagulate în interior, fie „de sus” fie „de jos”, ele putând fi detectate în fiecare stat, fireşte, cu caracteristici, capacităţi şi modalităţi de acţiune variabile. Răsturnarea de dimensiuni istorice care s-a petrecut în 1989 însă nu poate fi redusă, simplificând lucrurile, la o cauză principală sau un set de cauze mai „grele” decât altele,  interne şi externe, evident numeroase şi disparate.[2] În orice caz, printre factorii a căror convergenţă a făcut cu putinţă aşa-numitul anno mirabilis 1989 au fost: incapacitatea regimurilor de a se autoregenera, mărginirea imaginaţiei politice de care au dat dovadă liderii partidelor comuniste, evidentul eşec al politicilor sociale şi economice (de penurie) aplicate de acestea, deficitul tot mai acut de legitimitate al leadership-ului[3], radicalizarea mişcărilor disidente născute la nivelul societăţii (grassroots), apoi ceea ce Vladimir Tismăneanu a numit cu o excelentă formulă „dispariţia sperietoarei sovietice”[4] – aluzie la faimoasa „doctrină Sinatra” enunţată explicit de Ghenadi Gheresimov într-un interviu acordat la 25 octombrie 1989, dar aplicată implicit începând cu câţiva ani mai înainte.

Configurarea unor noi premise teoretice ale abordării relaţiilor Est-Vest, la care au contribuit Gorbaciov şi aparatcikii săi apropiaţi Iakovlev, Şevarnadze şi Şahnazarov, au implicat renunţarea la doctrina suveranităţii limitate (botezată cu un nume devenit sinonim al stagnării, recesiunii şi eşecului – Brejnev) şi, în consecinţă, diminuarea obstacolului fricii care până atunci a stingherit mişcările disidente: schimbarea variabilei sovietice s-a transformat astfel din piedică într-un veritabil catalizator al schimbărilor.
Dacă revoltele care s-au produs anterior în interiorul „blocului sovietic” aveau o articulare ideologică socialistă clară, pornind mai curând „de sus”, mişcările de opoziţie ale anilor ’80 capătă deja un caracter antitotalitar şi de masă.  Însă, cum bine a observat Leszek Kołakowski, aceste mişcări nu au putut să apară ,,decât atunci când era evident pentru toată lumea (cu excepţia, poate, a anumitor sovietologi americani) că tigrul era pe moarte.”[5]
Toate speranţele, sau mai bine spus iluziile legate de reformarea regimurilor în sensul unui ipotetic ,,socialism cu faţă umană” care să se înscrie pe o idealizată ,,a treia cale” la care au visat anterior anumite nuclee din interiorul conducerii partidelor, au fost abandonate în clipa când a devenit limpede că nu poate exista un crocodil cu faţă umană. Dacă regimurile impuse de Stalin au fost contestate de la bun început, atitudinile contestatare împărtăşite de anumiţi intelectuali critici s-au radicalizat progresiv pe parcursul ultimului deceniu comunist şi au contribuit decisiv la structurarea unor mişcări de opoziţie bazate pe solidarităţi centrate pe o serie de principii nu tocmai noi, precum libertate, respectul legii sau democraţie. Multe dintre ele erau înscrise chiar în constituţiile statelor, precum cea stalinistă poloneză din 1952, dar în mod pur fictiv[6] şi fuseseră garantate prin acorduri internaţionale semnate de liderii politici, precum cel de la Helsinki în 1975.
Un loc central în gândirea ,,ideologilor” grupurilor de iniţiativă civilă precum Charta 77, Opoziţia Democratică, ori Solidarność l-au avut concepte precum ,,cetăţenie”, ,,democraţie” (dar nu socialistă), ,,pluralism”, ,,legalitate” (dar nu socialistă), ,,civism” ,,drepturile omului” şi ,,responsabilitate guvernamentală”. Aceste forme de asociere şi solidaritate civică, constituite în mod autentic voluntar la nivelul unei societăţi civile incipiente, necontrolate şi nemanipulate de Partidul-Stat, în numele unor principii care au încorporat o indiscutabilă încărcătură etică, nu au cerut reformarea sistemelor existente, ci pur şi simplu înlocuirea lor cu altele mai responsabile, cu adevărat reprezentative, liberal-democratice şi autentic pluraliste.[7] Din moment ce această societate civilă s-a organizat, implicit, împotriva statului[8], propunând forme alternative de organizare politică animate de principii liberale, ea a practicat aşa-numita ,,politică antipolitică”.
Pierzând atât suportul sovietic cât şi, dacă l-au avut vreodată,  pe cel intern, în cele din urmă liderii politici, rămaşi fără nicio cârjă cu care să se sprijine, nu au mai avut încotro decât să recunoască aceste mişcări, să le accepte ca atare şi să le invite la negocieri. Astfel, ,,deşi disidenţa nu a provocat colapsul regimului comunist, ea a fost fără îndoială un fenomen istoric important, şi nu numai în Europa de Est, Rusia şi China.”[9]


[1] Raymond Aron, Spectatorul angajat, Ed. Nemira, Bucureşti, 2006, p. 306
[2] Leszek Kołakowski, Printre patetice ruine, în Revoluţiile din 1989. Între trecut şi viitor (coord. Vladimir Tismăneanu), Ed. Polirom, Iaşi, 1999, p. 68 (în continuare Revoluţiile din 1989…)
[3] Timothy Garton Ash, Anul adevărului, în Revoluţiile din 1989… pp. 128-129
[4] Vladimir Tismăneanu, Reinventarea politicului. Europa Răsăriteană de la Stalin la Havel, Ed. Polirom, Iaşi, 1999, p. 161
[5] Leszek Kołakowski, loc. cit., p. 73
[6] Raymond Aron, Democraţie şi totalitarism, Ed. All, Bucureşti, 2001, p. 184
[7] Jeffrey C. Isaac, Semnificaţiile lui 1989, în Revoluţiile din 1989... p. 148
[8] Gáspár Miklós Tamás, Moştenirea disidenţei, în Revoluţiile din 1989…, p. 206
[9] Gáspár Miklós Tamás, loc. cit. p. 199

Postări populare de pe acest blog

Cel mai popular fake news din România

Există în mass-media autohtonă, aia care se pretinde quality și e luată ca atare de către o bună parte din populația cu pretenții, o panică și revoltă constante față de fenomenul fake news. De vreun an și ceva suntem lămuriți, din cînd în cînd, despre acest mare și pervers bai, despre cît de dăunător este, cui folosește și cum funcționează. Acestui militantism anti-fake news se adaugă tot mai des articole și luări de poziție despre propaganda dușmană, adică rusească, consumatorii de media fiind, de asemenea, lămuriți cum stă treaba și cu acest pericol care mișună printre noi corupînd minți și suflete. Pe o astfel de platformă quality am citit zilele astea un articol despre parșiva propagandă rusă, în cursul căruia jurnalista reamintea o lămurire clișeu:
Încă din anii 70au fost studiate modurile în care un mesaj fals ajunge să fie receptat ca adevărat de auditoriu. Concluziile la care au ajuns cercetătorii au fost că simpla repetare a unui mesaj îl face să fie receptat drept credibil.…

Cum poți supraviețui cu minimul pe economie + bonuri și, în același timp, să scapi de acuzația de lene și nemuncă? Studiu de caz.

Cu cîteva luni în urmă scriam pentru Gazeta de Artă Politică un scurt material despre tăietorii/furnizorii de lemne din mediul rural, bazîndu-mă pe cazurile a cîtorva persoane cu care am avut contact direct. Săptămîna trecută m-am pomenit că am nevoie de o căruță de lemne, așa că m-am interesat să văd cine mă poate ajuta. Spre deosebire de anii trecuți, nu am mai văzut căruțași umblînd și oferindu-se să-ți vîndă sau aducă lemne. Cică s-a intrat tare în ei, că nu se mai putea. Într-un final, cineva tot m-a servit și m-a lămurit că nu știe care-i faza cu lemnele, că pentru el asta e o activitate ocazională, de nevoie. Pentru că are serviciu, fiind angajat la Fujikura. Între o rundă de tăiat lemne și două țigări, m-a lămurit cum e cu traiul de angajat și de ce a ajuns cu lemnele duminică după masă și nu sâmbătă, precum ne fusese înțelegerea. A băgat ore suplimentare la muncă vineri noaptea, pînă la 6 dimineața. Apoi, ajuns acasă, a trebuit să meargă la scos de cartofi pe petecul lor de t…

Autonomia sașilor în Transilvania - Sándor Vogel

Convieţuirea comunităţilor cu statut juridic diferit a caracterizat societatea medievală din Europa. Ulterior, aceste practici juridice au fost codificate iar pe baza lor comunităţile delimitate teritorial au dispus de privilegii şi au format corpuri juridice unitare. O caracteristică deosebită a Regatului Ungariei a fost acordarea de privilegii anumitor grupuri etnice, cum ar fi secuii, iazigii, cumanii, saşii din Zips (Spi) şi Ardeal. Toate acestea stau în legătură cu activitatea de consolidare statală dusă de regii maghiari, al căror interes primordial a fost popularea ţării, exploatarea resurselor ei economice şi apărarea militară. În Transilvania, saşii au beneficiat de cel mai complet şi mai durabil sistem de privilegii. Acest grup etnic redus numeric, colonizat în mai multe valuri de către regii maghiari în secolele 12-13, a devenit, datorită privilegiilor sale, un important factor economic, cultural şi chiar politic. Deoarece poporul săsesc s-a menţinut în primul rând datorită…

Comentarii