miercuri, 25 iunie 2014

APPEL À CONTRIBUTIONS. Femmes sans frontières: Hommage à Marthe Bibesco/Femei fără frontiere. Omagiu adus Marthei Bibesco

Centrul de studii interdisciplinare „Henri Jacquier”, în colaborare cu Şcoala Doctorală de Studii Lingvistice și Literare, cu sprijinul Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, vă invită la conferința internațională cu titlul „Călătoare fără frontiere. Omagiu Marthei Bibescu” în data de 2-3 octombrie 2014.

            Conferința de față este, în primul rând, un omagiu adus personalității complexe a Marthei Bibescu. Urmărim să focalizăm două din trăsăturile ei identitare, feminitatea debordantă, alături de multiplele ei forme de manifestare și mobilitatea exersată în numeroase călătorii întreprinse de-a lungul vieții. Dincolo de datele biografice inedite, suntem interesați de exemplaritatea destinului Marthei Bibescu. În acest sens, dorim să investigăm profilul femeii intelectuale, scriitoare, dinamice, mondene, călătoare.
            Conferința este orientată spre două teme majore, călătoria și femeia, stârnind studii în două direcții. Una dintre ele vine dinspre geocritică, geografii simbolice și alte domenii ce vizează voiajul și ating aspecte din cele mai diverse, cum ar fi condițiile în care călătoreau oamenii secolelor XIX-XX, scopurile și efectele călătoriilor, cum își reprezentau călătoarele locurile și oamenii vizitați. A doua direcție privește studiile de gen prin care urmărim să configurăm o specificitate feminină în practica voiajului, să verificăm raportul femeii cu sedentarismul și mobilitatea, subiectivitatea feminină exprimată în specii autobiografice și narativități ale călătoriei.

            Pentru cei interesați să participe la conferință, îi rugăm să trimită un abstract de maxim 300 de cuvinte până în data de 15 iulie 2014 la adresele de mail corimoldovan@gmail.com și jeannecosma@yahoo.com . Confirmarea participării va fi anunțată până în 25 iulie 2014. Taxa de participare este de 50 euro pentru profesori și 20 de euro pentru doctoranzi. La fnalul conferinței, vă invităm într-o excursie la palatul Mogoșoaia, reședința preferată a Marthei Bibescu în România. Pentru alte informații, vă stăm la dispoziție prin adresele de mail.

            Comitetul științific
           
Vasiliki Lalagianni, profesor, Universitatea Atena, Grecia.
Roxana M. Verona, profesor, Darmouth College, USA.
Catherinne Perry, Université Notre-Dame, SUA.
Ileana Mihăilă, Universitatea din București, România.
Michaela Mudure, Universitatea Babeș- Bolyai, România. 
Ioana Both, Universitatea Babeș- Bolyai, România. 

            Organizatori

Centrul de studii interdisciplinare „Henri Jacquier”, Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România
director: Corina Moldovan
cercetător: Ioana Manta

Şcoala Doctorală de Studii Lingvistice și Literare, Facultate de Litere, UniversitateaBabeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România
d
irector:  Ioana BothAPPEL À CONTRIBUTIONS
Femmes sans frontières: Hommage à Marthe Bibesco
2 - 3 octobre 2014
Université Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie

Le Centre d’études interdisciplinaires Henri Jacquier et l'École Doctorale des Études Linguistiques et Littéraires de la Faculté des Lettres de l’Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca, vous invitent à participer au
Colloque International Femmes sans frontières : Hommage à Marthe Bibesco

            Ce colloque est, tout d’abord, un hommage à la complexe personnalité de Marthe Bibesco. Nous envisageons de focaliser deux de ses traits identitaires, la féminité débordante, de même que ses multiples formes de manifestation, et la mobilité concrétisée / exercée dans ses nombreux voyages faits tout le long de sa vie. Au-delà des données biographiques inédites, nous sommes intéressés par l’exemplarité du destin de Marthe Bibesco. Dans ce sens, nous voulons investiguer le profil de la femme intellectuelle, écrivaine, dynamique, mondaine, voyageuse. 
             La conférence est orientée vers deux thèmes majeurs, le voyage et la femme, en suscitant des études dans deux directions. L’une vient de la géocritique, des géographies symboliques et d’autres domaines qui visent le voyage et qui concernent des aspects d’entre les plus divers, comme par exemple les conditions dans lesquelles voyageaient les gens des XIXe et XXe siècles, les buts et les effets des voyages, les manières dans lesquelles les voyageuses représentaient les lieux et les gens visités. Une deuxième direction concerne les études de genre, par lesquelles nous envisageons de configurer une spécificité féminine dans la pratique du voyage, de vérifier le rapport de la femme avec le sédentarité et la mobilité, la subjectivité féminine exprimée dans des genres autobiographiques et des narrations de voyage.
           
            Nous prions ceux qui sont intéressés à participer à la conférence de nous envoyer un résumé de maximum 300 mots jusqu’au 15er juillet 2014 aux adresses électroniques suivantes: ioanaboth@gmail.com corimoldovan@gmail.com et jeannecosma@yahoo.com. Les confirmations seront annoncées jusqu’au 25 juilleter juillet 2014. Les frais de participation s'élèvent à 50 euros pour les professeurs/professeures et 20 euros pour les doctorants/doctorantes.
            À la fin de la conférence, nous vous invitons à faire une excursion au palais Mogoşoaia, la résidence préférée de Marthe Bibesco en Roumanie. Pour d’autres informations, nous sommes à votre disposition aux adresses électroniques.
            Les articles retenus seront publiés dans un volume, chez une maison d’édition de prestige international.

Comité Scientifique
Vasiliki Lalagianni, Professeur, Université d’Athènes, Grèce.
Roxana M. Verona, Professeur, Darmouth College, USA.
Catherinne Perry, Université Notre-Dame, SUA.
Ileana Mihăilă, Professeur, Université de Bucarest, Roumanie.
Michaela Mudure, Professeur, Université Babes-Bolyai, Roumanie.
Ioana Both, Professeur,Université Babes-Bolyai, Roumanie.

Organisateurs
Centre d’études interdisciplinaires Henri Jacquier de la Faculté des Lettres de l’Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca,
Directeur, Corina Moldovan
Chercheur, Ioana Manta

École Doctorale des Études Linguistiques et Littéraires de la Faculté des Lettres de l’Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca,

Directeur, Ioana Both

Comentarii

Translate this blog