Treceți la conținutul principal

Conferințele de vară de la Telciu, ediția a II-a 25-26 iulie 2013


     
      ”Ai carte, ai parte!” e o vorbă de duh ce izvorăște din înțelepciunea țărănească, extrem de utilizată de către semenii noștri, în general pentru a sublinia importanța învățăturii, a educației. La origine avea cu totul altă semnificație, fiind vorba de o trimitere la ”carte” ca document, țâdulă prin care cineva își justifica partea, proprietatea. Înțelesul acestei sintagme este mai puțin important în contextul de față când a avea carte nu mai implică automat a avea parte. În schimb, un lucru e sigur: pe 25-26 iulie a.c. avem parte de ”Carte” la Telciu și Runcu Salvei în cadrul celei de-a doua ediții a ”Conferințelor de vară de la Telciu”. Carte-Cunoaștere-Putere. Rolul cărții în societate de la Biblie la Pagini Aurii este tema acestei ediții, iar în cuprinsul celor două zile vor fi susținute o serie de comunicări și dezbateri științifice menite să dezvăluie complexitatea raportului cuprins în titlu, printr-o abordare multi- și interdisciplinară. Tot în cadrul acestei ediții va fi lansat și volumul care cuprinde o bună parte din lucrările prezentate la prima ediție.
         Spiritul critic, dialogul și abordările diversificate vor buntuzi preț de câteva zile coregrafia folcloristică și atmosfera pastorală post-romantică în care pare adâncită viața culturală a fostului district grăniceresc năsăudean. La aceasta vor contribui, în primul rând, participanții la ediția din acest an a conferințelor care au debutat entuziast vara trecută. Nume consacrate în mediul cultural autohton, precum: Alin-Mihai Gherman, Valeriu Gherghel, Edit Szegedi, Alina Branda, Ionuț Costea, Anca Elisabeta Tatay și Nicolae Bosbiciu, alături de cercetători din generația recentă, Valentin Trifescu, Ioana Manta Cosma, Otilia Constantiniu, Adina Epure, Ioana Cozma, Felician Velimirovici, Bogdan Vlad Vătavu, Cristian Lupu, Ella Laslo Stiniguță și Patricia-Ioana Suleap, cărora li se alătură invitata noastră din acest an, Susann Goldstein de la Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur, Universität Leipzig, vor da consistență acestui eveniment. Ambițiile cărturărești, în care se înrădăcinează acest fapt cultural, ale unor tineri doctoranzi întruneau toate datele necesare încremenirii într-un proiect euforic profilat în discuțiile ”deviaționiste” purtate într-o cafenea studențească (asemeni multor altora) dacă nu am fi beneficiat de deschiderea și sprijinul unor oameni precum Sever Mureșan (primar jazzofil al comunei Telciu) sau Vasile George Dâncu (director al editurii Eikon).
           Cu speranța că și prin această ediție vom reuși să demonstrăm (măcar în parte) că lumea satului poate străluci și prin altceva decât prin mărgelele cusute pe straiele țărănești, invităm pe cei interesați să asiste la comunicările ce vor fi susținute în cadrul evenimentului prezentat.                                             ProgramMiercuri/Wednesday 24.07.2013

20:30 Cina Inaugurală la restaurantul „La Trei Stejari” din localitatea Telciu./Inaugural dinner at “La Trei Stejari” restaurant in Telciu.

Joi/Thursday 25.07.2013
Sala de Conferinţe a Primăriei Comunei Telciu/Conference room in the village hall from Telciu
9:30Cafea/Coffee
10:00Scurt Cuvânt de bun venit/A few welcoming words: ing. Sever Mureșan (primar al comunei Telciu) și Valer Simion Cosma (organizator)


Sesiunea I/1st Session
Moderatori/Moderators: conf. univ. dr. Edit Szegedi
Valer Simion Cosma (organizator)


10:10 – prof. univ. dr. Alin-Mihai Gherman, Facultatea de Istorie și Filologie, Universitatea ”1 Decembrie” din Alba Iulia – O carte care a făcut istorie.
10:50 - conf. univ. Edit Szegedi, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj - Femeia, literatura și puterea în Transilvania premodernă. Cazul principesei Lorántffy.

11:30Pauză de cafea/Coffee break

11:45 – conf. univ. dr. Ionuț Costea, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Ideologie şi putere in Transilvania. Epoca lui Gabriel Bethlen (1613-1629).
12:20Susann Goldstein, Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur, Universität Leipzig – Different but Similar. The diaries of Mihail Sebastian and Viktor Klemperer.

12:50Concluzii/Conclusions


13:15 - Prânzul la restaurantul „La Trei Stejari” din localitatea Telciu./Lunch at „La Trei Stejari” restaurant in Telciu.


Sesiunea a II-a/2nd Session
Moderatori/ Moderators: conf. univ. dr. Alina Branda
Valentin Trifescu

15:00Ioana Cozma, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj/Paris IV Sorbonne - Relaxare activă sau control? Cartea în primii ani ai regimului de democrație populară.
15:30Patricia-Ioana Suleap, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj - Între credinţă şi magie: două perspective asupra bibliomanţiei.
16:00Otilia Constantiniu, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj - Culegerile de folclor muzical ca formă de cunoaștere şi legitimare a națiunii române.


16:30 – Pauză de cafea/Coffee break


16:45 - Ella Laslo Stiniguță, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj - Dai voința, iei puterea” : Cartea de rugăciuni – de la obiect de cult la talisman.
17:15 - Cristian Lupu, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj - Imaginea Ungariei în manualele şcolare româneşti din Transilvania. 1868-1918.
17:45 Valer Simion Cosma, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Preotul, tămăduirea şi Cartea în lumea ţărănească din Transilvania secolului al XIX-lea.
18:15 - Concluzii – Dezbateri/Conclusions – Debates
20:00Cina la la restaurantul „La Trei Stejari” din localitatea Telciu./Dinner at “La Trei Stejari” restaurant in Telciu./


Vineri/ Friday 26. 07. 2013
Sala de conferinţe a Primăriei comunei Runcu Salvei/Conference room in the village hall from Runcu Salvei

9:00 – Plecarea spre Runcu Salvei/Departure to Runcu Salvei

9:30Cafea/Coffee
10:00 – Scurt Cuvânt de bun venit/A few welcoming words: Anchidim Pavelea (primar al comunei Runcu Salvei) și Vasile George Dâncu ( editura Eikon, co-organizator)


Sesiunea a III-a/3nd Session
Moderatori/ Moderators: conf. univ. dr. Ionuţ Costea,
Nicolae Bosbiciu (organizator)


10:10 – conf. univ. dr. Alina Branda, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Elitele culturale româneşti din perioada interbelică şi experienţa americană. Câteva consideraţii.
10:50lector univ. dr. Valeriu Gherghel, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași - Crux interpretum.

11:30 - Pauză de cafea/Cofee break

11:45 – profesor Nicolae Bosbiciu, Colegiul Naţional “George Coşbuc” Năsăud/Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj - Literatura puterii şi puterea literaturii : o analiză a piesei Batum de Mihail Bulgakov.
12:30dr. Anca Elisabeta Tatay, Biblioteca Academiei Române, Cluj/Universitatea ”1 Decembrie” din Alba Iulia - Influenţa gravorului vienez Blaschke János (1770-1833) asupra graficii din cartea românească veche de la Buda.

13:15 Concluzii/Conclusions
13:30Prânzul /Lunch


Sesiunea a IV/4th Session
Moderatori/ Moderators: dr. Anca Elisabeta Tatay
Ioana Manta Cosma


15:00Felician Velimirovici, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj - Simbolul cărţii în cultura politică a comunismului internaţional în secolul XX. De la ABC-ul comunismului la Operele lui Ceauşescu.
15:30Ioana Manta Cosma, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj - Cartea, statuia autorului său. Jurnalul lui Camil Petrescu (1927-1940).
16:00Adina Epure, I.N.A.L.C.O., Paris - QUINO – BD şi Puterea.

16:30Pauză de cafea/Cofee break


16:45Valentin Trifescu, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj/Faculté des sciences historiques, Université de Strasbourg - Inventarea spaţiului alsacian în cărţile de istoria artei din prima jumătate a secolului al XX-lea.
17:15Bogdan Vlad Vătavu, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj - Criminalitatea în literaturea de călătorie a secolelor XVIII şi XIX privind ţările române.


17:45 – Concluzii/Conclusions


18:30 – Deplasare spre Telciu/Departure to Telciu


20:00Cina la restaurantul „La Trei Stejari” din localitatea Telciu/Dinner at the „La Trei Stejari” restaurant in Telciu.


Sâmbătă/Saturday 27. 07. 2013


10:30 – Excursie la Muzeul de Artă Comparată din Sângeorz-Băi.


Postări populare de pe acest blog

Cel mai popular fake news din România

Există în mass-media autohtonă, aia care se pretinde quality și e luată ca atare de către o bună parte din populația cu pretenții, o panică și revoltă constante față de fenomenul fake news. De vreun an și ceva suntem lămuriți, din cînd în cînd, despre acest mare și pervers bai, despre cît de dăunător este, cui folosește și cum funcționează. Acestui militantism anti-fake news se adaugă tot mai des articole și luări de poziție despre propaganda dușmană, adică rusească, consumatorii de media fiind, de asemenea, lămuriți cum stă treaba și cu acest pericol care mișună printre noi corupînd minți și suflete. Pe o astfel de platformă quality am citit zilele astea un articol despre parșiva propagandă rusă, în cursul căruia jurnalista reamintea o lămurire clișeu:
Încă din anii 70au fost studiate modurile în care un mesaj fals ajunge să fie receptat ca adevărat de auditoriu. Concluziile la care au ajuns cercetătorii au fost că simpla repetare a unui mesaj îl face să fie receptat drept credibil.…

Autonomia sașilor în Transilvania - Sándor Vogel

Convieţuirea comunităţilor cu statut juridic diferit a caracterizat societatea medievală din Europa. Ulterior, aceste practici juridice au fost codificate iar pe baza lor comunităţile delimitate teritorial au dispus de privilegii şi au format corpuri juridice unitare. O caracteristică deosebită a Regatului Ungariei a fost acordarea de privilegii anumitor grupuri etnice, cum ar fi secuii, iazigii, cumanii, saşii din Zips (Spi) şi Ardeal. Toate acestea stau în legătură cu activitatea de consolidare statală dusă de regii maghiari, al căror interes primordial a fost popularea ţării, exploatarea resurselor ei economice şi apărarea militară. În Transilvania, saşii au beneficiat de cel mai complet şi mai durabil sistem de privilegii. Acest grup etnic redus numeric, colonizat în mai multe valuri de către regii maghiari în secolele 12-13, a devenit, datorită privilegiilor sale, un important factor economic, cultural şi chiar politic. Deoarece poporul săsesc s-a menţinut în primul rând datorită…

Discipolii lui Noica în România post-decembristă - de Felician Velimirovici

Ce au făcut intelectualii din „grupul Noica” odată ieşiţi din comunism? În primul rând, încă de la începutul perioadei post-decembriste ei şi-au asumat un rol civic în societatea românească, asumare care s-a manifestat prin coagularea lor în jurul unor reviste care propuneau solidarităţi intelectuale centrate pe valorile democraţiei liberale, pro-occidentale, ale societăţii deschise şi care manifestau atitudini net anti-comuniste şi anti-feseniste (revista 22, Dilema, etc.). La 30 decembrie 1989, profesorul Gabriel Liiceanu a publicat cunoscutul său Apelcătrelichele în care recomanda Nomenklaturii partidului comunist şi în general tuturor celor care „au făcut cu putinţă oroarea” vreme de 40 de ani căinţa şi retragerea din spaţiul public românesc: „Nu mai apăreţi la televiziune, nu mai scrieţi în ziare, nu vă mai ridicaţi glasul decât pentru o scurtă căinţă, căci altfel îl ridicaţi din nou în minciună. Lăsaţi cuvintele să spună ce spun, nu mai folosiţi o vreme vorbele demnitate, libert…

Comentarii