Treceți la conținutul principal

Gheorghiu-Dej – om al muncii în ştiinţa istorică - restituire de Felician Velimirovici


Gheorghe Gheorghiu-Dej în februarie 1945


Tov. Gh. Gheorghiu-Dej, îndrumător pentru ştiinţa istorică din RPR”
Comunicare ţinută la Institutul de Istorie şi Filosofie al Academiei RPR, în ziua de 14 noembrie 1951 de către Acad. P. Constantinescu-Iaşi.
           
            În revoluţia culturală pe care o trăim apar drept caracteristici importante atenţia pe care o dă clasa muncitoare şi sprijinul pe care îl acordă Partidul ei de clasă desvoltării culturii în ţara noastră. În cuvîntarea sa dela cea dintîi sesiune generală a Academiei RPR, tov. Gh. Gheorghiu-Dej a spus, între altele: „Partidul Muncitoresc Romîn, care se călăuzeşte în activitatea sa de ştiinţa cea mai înaintată, conducînd poporul muncitor pe calea construirii socialismului, ştie că pentru aceasta este necesară dezvoltarea ştiinţei. Partidul nostru e permanent preocupat de progresul ştiinţei.”
            În cadrul acestei preocupări, Partidul şi guvernul au încurajat şi susţinut lucrările ştiinţifice în domeniul care ne priveşte îndeaproape, ştiinţa istorică. Dar în afară de sprijinul moral şi material, noi, istoricii de azi, găsim un sprijin direct la tov. Gheorghiu-Dej, prin folosirea lucrărilor sale, izvor de inspiraţie pentru studiul istoriei, şi îndeosebi a epocii contemporane.

            În problema capitală a periodizării istoriei patriei noastre s’a neglijat, în chip conştient, tocmai istoria contemporană, istoriografia burgheză ocupîndu-se “numai de problemele trecutului”, pe care “a putut mai uşor să-l mlădieze şi chiar să-l falsifice” – cum precizam într-o comunicare dela Academie de acum trei ani.
Petre Constantinescu-Iaşi
            Această neglijare a perioadei contemporane constituie o trăsătură a cosmopolitismului în istorie, care susţine că evenimentele contemporane ar însemna “fapte politice” ce nu privesc pe istorici. “Vedem în aceasta un interes conştient al claselor dominante de a lipsi ştiinţa istoriei de unul din importantele sale rosturi. Cu cît istoria se cunoaşte mai exact, cu cît procesul desvoltării societăţii apare mai clar, cu atît masele şi reprezentanţii lor politici îşi pot da seama, în lupta pe care o duc pentru o nouă orînduire, de rostul istoric al luptei lor”.
                                                                        ***
            După exemplul ştiinţei istorice sovietice – şi în acest domeniu cea mai înaintată din lume – trebue să dăm cea mai largă atenţie istoriei contemporane, aşa cum istoriografia noastră mai nouă a înţeles şi a început să împlinească. În afara manualului de „Istorie a Romîniei” de sub redactarea tov. acad. M. Roller, în lucrul problemelor fixate de secţia de ştiinţe istorice a Academiei RPR, se dă o mare atenţie epocii contemporane a istoriei Romîniei. Această epocă însă nu se poate scrie fără a ţine socoteală de învăţămintele pe care ni le dă tov. Gh. Gheorghiu-Dej în lucrările sale.
                                                                        ***

            Istoriografia burgheză trata stăpînirea Daciei de către Romani drept o acţiune de civilizare a acestei provincii „barbare”, supusă de fapt celei mai crunte exploatări de către cuceritorii Romani. Plecarea lor din Dacia pe timpul lui Aurelian era cunoscută de istoricii burghezi sub denumirea de „părăsire”, cînd de fapt aceasta însemna eliberarea ei.
            Caracterul cotropitor al stăpînirii romane asupra Daciei este precizat de tov. Gheorghiu-Dej într-un articol al său publicat în revista sovietică „Bolşevic” din Septembrie 1949. „Mai bine de o mie de ani teritoriul ţării noastre a fost obiectul prădăciunilor şi invasiilor cuceritorilor romani, cotropitorilor turci şi apoi ale imperialiştilor „civilizaţi” francezi, englezi şi germani”.
            Istoriografia sovietică actuală, ocupîndu-se de problema trecerii dela antichitate la Evul Mediu, scoate în relief rolul răscoalelor de sclavi împotriva stăpînirii romane, dîndu-se drept exemplu şi răscoalele dacilor. Problema tranziţiei revoluţionare dela orînduirea sclavagistă la feudalism a fost pusă pentru prima oară în istorie de tov. Stalin prin indicaţiile date în două din cuvîntările sale: la primul congres al colhoznicilor udarnici şi la Congresul al XVII-lea al Partidului.
            Din aceste citate şi din lucrările cele mai noi ale istoricilor sovietici – Dimitriev D., M. Alpatov şi alţii – cu privire la poziţia Romanilor faţă de populaţiile supuse din imperiul roman, reiese caracterul de cotropitori al „strămoşilor” noştri, veniţi să exploateze harnicele populaţii locale, a căror cultură originală arheologii noştri o scot azi la iveală. 
                                                                     ***

            Şi fiindcă am atins problema atît de mult discutată şi fals interpretată a raporturilor dintre romînii şi maghiarii din Ardeal în trecutul vieţii lor, dăm cîteva referinţe după părerile tov. Gheorghiu-Dej. În raportul intitulat „Poziţia PCR faţă de curentele revizioniste şi şovine”, afirmă: „Este un adevăr istoric că imperiul austro-ungar şi regimurile reacţionare romîne şi maghiare sunt deopotrivă responsabile pentru crearea artificială şi întreţinerea sistematică a urii şovine şi a neînţelegerii dintre romînii şi maghiarii din Transilvania”.
            După ce arată cum au folosit revizioniştii şovini unguri această situaţie istorică – la fel ca şi naţionaliştii reacţionari romîni din Ardeal – stabileşte că numai regimul instaurat la 6 martie 1945 a dat deslegare acestei probleme, ce-a sbuciumat un timp îndelungat viaţa naţiunilor din Ardeal. „Regimul instaurat la 6 martie 1945 a creat astfel condiţiile obiective de desvoltare şi propăşire economică, politică, socială şi naţională, atît pentru poporul romîn, cît şi pentru naţionalităţile conlocuitoare”.
            Numai astfel se va reuşi „să se şteargă toate urmările politice de întreţinere a urii şovine şi de asuprire naţională, politică, socială şi economică, dusă în mod succesiv în Transilvania de regii şi principii unguri, de regimul habsburgic şi hortist, şi de guvernele reacţionare romîne.
Gheorghe Gheorghiu-Dej

                                                                        ***
            Împotriva acestei falsificări se ridică tov. Gheorghiu-Dej. În acelaşi raport din februarie 1948 cetim: „Istoria ne învaţă că păstrătorii şi moştenitorii adevăratelor tradiţii naţionale ale poporului nostru, ai tradiţiei luptei sale pentru un viitor mai luminos, suntem noi, oamenii muncii – partidul oamenilor muncii – şi nu exponenţii acelor clase care au trădat revoluţia dela 1848, iar apoi, timp de un veac, au împiedicat realizarea cerinţelor ei”.
            Cea dintîi trădare mare a tradiţiilor naţionale şi a intereselor poporului a fost actul dela 1866, prin aducerea unui prinţ străin la tronul Principatelor Unite, reprezentantul intereselor capitaliştilor din Apus şi prin alungarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, împotriva căruia se înfăptuise monstruoasa coaliţie burghezo-moşierească.
            Iată cum explică tov. Gheorghiu-Dej acest eveniment important din istoria modernă a Romîniei. În cuvîntarea rostită în faţa alegătorilor la 26 martie 1948, el spune, între altele: „Moşierilor din ţara noastră le-a fost necesară aducerea unui stăpîn sub oblăduirea căruia să-şi apere privilegiile împotriva ţărănimii iobage. Aceasta e explicaţia că în istoria dinastiei regale din Romînia nu găsim niciun caz în care regii ce s’au perindat la tronul ei să fi dat un singur loc de casă vreunui ţăran. În schimb, regii obişnuiau să dăruiască moşii întregi din averea statului oamenilor de casă şi de afaceri”.
            Abia la 30 decembrie 1947 s'a pus capăt acestei nemiloase exploatări, susţinută prin cîrdăşie de către toate regimurile şi guvernele ce s'au succedat dela 1866, prin alungarea dinastiei Hohenzollern odată cu abolirea monarhiei.

Postări populare de pe acest blog

Cum poți supraviețui cu minimul pe economie + bonuri și, în același timp, să scapi de acuzația de lene și nemuncă? Studiu de caz.

Cu cîteva luni în urmă scriam pentru Gazeta de Artă Politică un scurt material despre tăietorii/furnizorii de lemne din mediul rural, bazîndu-mă pe cazurile a cîtorva persoane cu care am avut contact direct. Săptămîna trecută m-am pomenit că am nevoie de o căruță de lemne, așa că m-am interesat să văd cine mă poate ajuta. Spre deosebire de anii trecuți, nu am mai văzut căruțași umblînd și oferindu-se să-ți vîndă sau aducă lemne. Cică s-a intrat tare în ei, că nu se mai putea. Într-un final, cineva tot m-a servit și m-a lămurit că nu știe care-i faza cu lemnele, că pentru el asta e o activitate ocazională, de nevoie. Pentru că are serviciu, fiind angajat la Fujikura. Între o rundă de tăiat lemne și două țigări, m-a lămurit cum e cu traiul de angajat și de ce a ajuns cu lemnele duminică după masă și nu sâmbătă, precum ne fusese înțelegerea. A băgat ore suplimentare la muncă vineri noaptea, pînă la 6 dimineața. Apoi, ajuns acasă, a trebuit să meargă la scos de cartofi pe petecul lor de t…

Despre descurcăreală și succes. Patru povești

Se dau cîteva cazuri.
1. Angela (52 de ani) a lucrat cîțiva ani la Textila, la Năsăud. Cînd s-a stricat treaba a făcut cîteva ture de străinătate, la șparanghel în Germania și apoi la șters la cur și îngrijit bătrîni prin Germania și Austria. Ba cu contract, ba la negru, cum se putea. Pînă și-a purtat cei doi copii prin facultate. A mai încercat și în satul natal, dar în afară de posturi de vînzătoare la alimentara din localitate n-a găsit. Bani puțini, mult de lucru, fără nicio legătură cu respectarea orelor de muncă prevăzute de cadrul legal. O dureau picioarele de la atîta stat în picioare. Dar măcar era acasă, între ai săi. Prea multe opțiuni nu avea iar pînă la pensie era mult. De lucru mai găsea, una alta, dar fără contract. Ba la o sapă, ba mai cosea cîte ceva (avea mașină de cusut și pricepere, că doar lucrase la „Textila”), mai ales de cînd începuse nebunia cu iile și hainele de inspirație tradițională. Dar la vîrsta ei beteșugurile dau tîrcoale, putînd pica pradă neputinței o…

Punk Was Not Dead: Aventuri de Coteț

Prin anii nouăzeci, cînd copilăream pe la Telciu și-mi plimbam cizmele prin slotăraia de pe Valea lui Stan și Zugău, nu prea aveam habar că sunt/urmează să devin un om recent, cu atît mai mult în momentele extrem de enervante cînd mă trezeau ai mei înainte de 8, ca să duc vacile pe imașul de deasupra gării. Mai grav, habar n-aveam că o să devin punk înainte de a avea buletin și că voi realiza contribuția pe care am adus-o eu muzicii, culturii și idealului punk, doar în anii facultății, cînd eram deja plecat de multă vreme dintre dealuri și balegi. Îmi plimbam prin colb și slotăraie nu doar cizmele sau bascheții, în funcție de sezon, ci și ignoranța și entuziasmul hrănit, în primul rînd de TV-ul nostru Olt, alb negru, de pe măsuța cu mileu. Și asta se întîmpla vara, cînd la ora aia abia începeau să se încingă corturile prin Vama Veche și prelatele teraselor de pe litoralul de unde ne transmiteau seara emisiuni despre cum se distrează lumea și cum se trăiește viața din plin. Uneori mă …

Comentarii