marți, 19 februarie 2013

Află mai multe despre secui. Bibliografie întocmită de Edit Szegedi

-->
Listă introductivă şi aleatorie cuprinzând literatură despre secui, pentru cei ce vor să ştie ceva mai mult decât un politician1
 1. în limba română
 1. Hermann Gusztáv Mihály, Secuii: istorie, cultură, identitate, Miercurea Ciuc 2009
 2. Imreh István, Viaţa cotidiană la secui, Bucureşti 1982
 3. Mikó Imre, Autonomie culturală a comunităţii secuieşti: teză de doctorat în drept în materia dreptului constituţional şi administrativ, Lugoj 1934 (extras din „Glasul Minorităţilor)
 4. Vekov Károly, Structuri juridico-militare şi sociale la secui în evul mediu, Cluj-Napoca 2003
 5. Vighi, Daniel; Visky, András; Vlad, Alexandru; Tabacu, Marius; Lazăr, Marius I., Fals tratat de convieţuire: trei tablouri din Secuime şi un malaxor, Cluj-Napoca 2002 (nu face parte din „literatura de specialitate“, însă este utilă de citit)
 6. Bottoni, Stefano, Transilvania roşie: comunismul român şi problema naţională: 1044-1965, Cluj-Napoca 2010
 7. Pál Judit, Procesul de urbanizare în scaunele secuieşti în secolul al XIX-lea, Cluj-Napoca 1999
 8. Mihăilescu, Vintilă; Coman, Gabriela; Pozsony, Ferenc, Vecini şi vecinătăţi în Transilvania, Bucureşti 2002, 22003
 9. Pozsony Ferenc, Kozák, Horaţiu Iuliu, Ceangăii din Mooldova, Cluj-Napoca 2002
 10. Pozsony Ferenc, Anghel, Remus Gabriel, Modele de convieţuire în Ardeal: Zăbala, Cluj-Napoca 1999
 11. Benkő Samu, Demény Lajos, Vekov Károly, Răscoala secuilor din 1595-1596: antecedente, desfăşurare şi urmări, Bucureşti 1978
 12. Demény Lajos, Székely oklevéltár = Diplomatariu secuiesc: rezumatele actelor cuprinse în volumele I-III din seria nouă, Bucureşti 1994
 13. Benkő Samu; Moga, Aurora-Eugenia, Confesiunile lui Bolyai János: monografie, Bucureşti 1976
 14. Gaster, Moses; Miskolczy Ambrus; Păteanu, Gelu, Judaica&Hungarica“ a zsidó, magyar és román müvelődési és politikai kölcsönhatások történetéből: din istoria interferenţelor culturale şi politice dintre evrei, maghiari şi români, Budapesta 1993


 1. cărţi despre secui în alte limbi, cu rezumate în limba română şi engleză
 1. Gagyi József, A krízis éve a Székelyföldön 1949 (Anul crizei în Secuime 1949), Miercurea Ciuc 2004
 2. Niedermaier, Paul; Olasz, Gabriella; Roth, Harald, Die Szekler in Siebenbürgen: von der privilegierten Sondergemeinschaft zur ethnischen Gruppe (Secuii din Transilvania: de la comunitatea privilegiată la grupul etnic), Köln Weimar Wien 2009
 3. Pál-Antal, Sándor, Székely önkormányzat-történet (Istoria administraţiei locale secuieşti), Târgu Mureş 2002
 4. Pál-Antal, Sándor, Székely székek a 18. században. Kötet 1: Marosszék 1701-1722 között (Scaunele secuieşti în sec. al XVIII-lea. Vol. 1: Scaunul Mureş între 1701-1722), Târgu Mureş 2007
 5. Pál-Antal, Sándor, Székely székek a 18. században. Kötet 2: Udvarhelyszék 1701-1722 között (Scaunele secuieşti în sec. al XVIII-lea. Vol. 2: Scaunul Odorhei între 1701-1722), Târgu Mureş 2009
 6. Pál-Antal, Sándor, Székely székek a 18. században. Kötet 3: Csíkszék 1701-1722 között (Scaune secuieşti în sec. al XVIII-lea. Vol. 3: Scaunul Ciuc între 1701-1722), Târgu Mureş 2009
 7. Pál-Antal, Sándor, Székely székek a 18. században. Kötet 4: Háromszék 1701-1722 között (Scaunele secuieşti în sec. al XVIII-lea. Vol.4: Trei Scaune între 1701-1722), Târgu Mureş 2010
 1. subiecte colaterale, însă de neocolit pentru înţelegerea secuilor
 1. Mihăilescu, Vintilă; Coman, Gabriela; Pozsony, Ferenc, Vecini şi vecinătăţi în Transilvania, Bucureşti 2002, 22003
 2. Pál Judit, Unió vagy „unificáltatás“? Erdély uniója és a királyi biztos működése: 1867-1871 (Uniune sau „unificare“? Uniunea Transilvaniei şi funcţionarea comisarului regal între 1867-1871), Cluj-Napoca 2010 (rezumat în limba română)
 3. Gidó Attila; Horváth István; Pál Judit, 140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Centrală şi de Est, Cluj-Napoca 2010
 4. Pál Judit; Aldea Bogdan, Alexandru, Armeni în Tranislvania: contribuţii la procesul de urbanizare şi dezvoltare economică a provinciei = Armenians in Transylvania: their contribution to the urbanization and the economic development of the province, Cluj-Napoca 2005 (unul din centrele armenilor a fost târgul secuiesc Gheorghieni)
 1. despre Târgu Mureş (singura aşezare urbană în sensul clasic al termenului din Secuime; după ce a fost ridicat la rang de oraş în 1616, Târgu Mureş se afla teritorial în scaunul Mureş, nu însă juridic)
 1. Bota, Sorina; Ioniţă, Ion M.; Haller, Béla, Poveştile oraşului: clădiri (Târgu Mureş), Sibiu 2011
 2. Man, Ioan Eugen, Târgu Mureş, istorie urbană, vol. 1-3, Târgu Mureş 2006-2010
 3. Popa, Traian, Monografia oraşului Târgu-Mureş, Târgu Mureş 1932
 4. Avram, Monica; Buda, Georgeta; Ciurcă, Mariana; Csíki, Emese, Caiet documentar elaborat cu prilejul împlinirii a 200 de ani de lectură publică la Tg. Mureş: 1802-2002, s.l. 2002
 5. Almanahul oraşului de reşedinţă târgu-Mureş şi judeţul Mureş în limba română şi maghiară, Târgu Mureş 1939
 1. secui care au ajuns departe (chiar şi pe frontispiciul universităţii clujene)
 1. Nagy Szabó Ferenc; Gáll Mihăilescu Ştefania, Memorialul lui Nagy Szabó Ferenc din Tîrgu Mureş (1580-1658), Bucureşti 1993
 2. Mikes Kelemen, Scristori din Turcia, Bucureşti 1980
 3. Weszely Tiberiu, Farkas Bolyai. Omul şi matematicianul, Bucureşti 1974
 4. Hajós József, Bolyai Farkas (1775-1856), Bucureşti 1967
 5. Bolyai János, Appendix. Anexă, în care este expusă ştiinţa absolut adevărată a spaţiului independent de adevărul sau de falsitatea axiomei a XI-a a lui Euclid (care nu poate fi decisă niciodată apriori) pentru cazul falsităţii fiind adăugată cuadratura geometrică a cercului, Bucureşti 1954 (motivul pentru care a ajuns pe frontispiciul universităţii clujene – aşa se întâmplă, când un secui n-are bani pentru Göttingen, studiază la Viena şi ajunge la Timişoara: întoarce lumea pe dos)
 6. Benkő András, A Bolyaiak zeneelmélete (Teoria muzicală a celor doi Bolyai), Bucureşti 1975 (cu rezumat în limba română)
 7. Lucrările simpozionului Bolyai János organizat cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la naştere, Cluj-Napoca 1979
 1. secuiul care a ajuns în panteonul budist
 1. Körösi Csoma Sándor, A grammar of the Tibetan Language, in English, Calcuta 1834
 2. idem, Essay towards a Dictionary Tibetan and English, Calcutta 1834
 3. Duka, Theodore, Life and works of Alexander Csoma de Körös. A biography from hitherto unpublished data; with a brief notice of each of his works and essays, as well as of his exstant manuscripts, London 1885


1 Toată literatura este disponibilă la BCU Cluj, vezi catalogul online (http://aleph.bcucluj.ro:8991/F).

Comentarii

Translate this blog